Toivotamme kaikille hyvää alkanutta vuotta 2023

Vuosi 2022 oli toimintahistoriassamme käännekohta, jossa ARM-arkkitehtuuriin perustuva kehittämämme DCore tuoteperhe teki läpimurtonsa. Osoituksena tästä oli HSL:n ajoneuvokaluston 5G reititinkilpailutuksen voitto. Tämä on Deal Comp:n historian suurin yksittäinen kauppa, joka kasvattaa liikevaihtomme vuoden 2023 aikana kolminkertaiseksi sekä kiihdyttää toimintamme laajentumista ja tuotekehitystä.

Vuonna 2020 valitsemamme strateginen tuotekehityspolku on vahvistanut asemaamme johtavana liikkuvan tietotekniikan projektikohtaisten järjestelmien toimittajana perustuen omiin tuotteisiin ja teknologiaan. Tavoitteenamme on tarjota ratkaisuja, jotka edistävät asiakkaidemme menestystä ja kykyä hyödyntää viimeisintä teknologiaa.

Kehitämme ratkaisujamme kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä eri prosessoriarkkitehtuureja soveltaen niitä sekä omissa tuotteissamme, että teknologiajohtajina toimivien päämiestemme valmistamissa järjestelmissä. Tapauskohtaisesti voimme valita joustavasti parhaiten sopivan ARM mikrokontrollerin, ARM Linux tai X86 sovellusprosessorin, NVIDIA GPU:n tai näiden yhdistelmän laitearkkitehtuuriksi. Sovellusalueista tärkeimmät ovat julkisen liikenteen ITS- ja taktiset järjestelmät, sekä autonomisen ja automaattisen ajamisen ratkaisut.

Vuonna 2022 DealComp kutsuttiin uuteen BusinessFinlandin rahoittamaan VAMOS ryhmään, joka keskittyy teknologioiden kehittämiseen autonomisen liikkumisen älykkäissä ympäristöissä. VAMOS Ecosystem for Autonomous Mobility in Smart Spaces tuo yhteen Suomen johtavat alan teknologiayritykset, joiden yhteistyöllä kehitetään ainutlaatuisia ratkaisuja edistämään suomalaista osaamista ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Ekosysteemin kautta osallistujat voivat hyödyntää toistensa osaamista, integroida eri osakokonaisuuksia ja kiihdyttää kaikkien tuotekehitystä kohti laajempia toimituskokonaisuuksia, mikä on edellytys markkinoilla menestymiseen.

Deal Comp:n omat innovatiiviset tuotteet ja tehty tuotekehitys ovat valaneet perustan toiminnan nopeaan laajentamiseen vientitoiminnan kautta. Vuoden 2022 aikana luotiin pohja edustaja- ja partneriverkoston luomiseksi, jota työtä jatkamme pitkäjänteisesti tulevina vuosina. Niinpä Deal Comp tulee osallistumaan kansainvälisille messuille ja esiintymään vientiä edistävissä julkaisuissa, kuten juuri julkaistussa BusinessFinland:n SUSTAINABLE CAR SOLUTIONS FROM FINLAND.

Tuotekehityshankkeemme tulevat keskittymään mobiilitietoliikenteen ja autonomisen ajamisen ja operoinnin saralle. Olemme mukana muutamassa konsortiossa hakemassa EU-rahoitusta edellä mainittuihin aihealueisiin liittyen. Hankkeiden on tarkoitus alkaa vuoden 2023 lopulla ja 2024 alussa. Joten ”pipelinessä” on jännittäviä uutuuksia tekeillä.

Vuoden 2022 aikana tehty työ ja investoinnit takaavat, että alkavasta vuodesta 2023 tulee Deal Comp Oy:n historian paras ja aktiivisin vuosi monella tavalla.

Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme ja partnereita kuluneesta vuodesta sekä toivottaa menestyksekästä vuotta 2023.

Terveisin,

Deal Comp Team