Deal Compin valmistama ruggeroitu ja akkuvarmennettu monikanavareititin on tietoturvallinen ja toimintavarma. Se on myös etähallittava ja tietoliikenteen voi priorisoida palvelukohtaisesti. Deal Compin monikanavareitittimen toteutus varmistaa hyvän jatkuvan yhteyden niin liikkuvaan ympäristöön kuin massatapahtumiin.
Monikanavareitittimessä on monipuoliset liitännät, jolloin sillä voidaan toistaa videoita isoille näytöille, luoda WIFI-verkko, jne. Lisäksi siinä on monipuoliset liitännät käytettävissä muihin ajoneuvotoimintoihin, kuten CAN, GPS, DIO, RS-232 ja POE.