Deal Compin DCore on ajoneuvoon sijoitettu ohjelmisto- ja laitteisto kokonaisuus, joka soveltuu vaativiin hajautettuihin IoT-pohjaisiin liikkuvan tietotekniikan eri tiedonkeruu- ja siirtosovelluksiin.

DCoren ohjelmisto on LINUX Open Source-periaatteeseen pohjautuva skaalautuva IoT-ratkaisu, jolla sovellukset on helppo toteuttaa ilman raskasta laiteläheistä ohjelmointia. DCore sisältää laajan joukon hierarkisesti toteutettuja modulaarisia ohjelmistollisia kokonaisuuksia, joilla ajoneuvodata saadaan kerättyä, prosessoitua ja jaettua lisäarvosovelluksiin korkean tason abstraktilla kuvaustasolla. Kokonaisuuden keskiössä on toki kattava QT-tuki. Deal Comp voi tarjota syvällistä QT-järjestelmätukea monivuotisen kokemuksen ansiosta. Deal Comp osaamista ja resursseja hoitaa QT:hen liittyvää asiakastukea ja osallistumaan jatkokehitystyöhön.

DCoren kokonaisuus sisältää i.MX8 ja NVIDIA ARM Linux-pohjaiset vakioidut EDGE-tietokone platformit, jota asiakaskohtaisesti suunnitellussa ratkaisussa hyödynnetään. Kaikissa ajoneuvotietokoneissamme on ARM CORTEX M3 32-bittinen järjestelmähallinta- ja I/O prosessori. Tämä itsenäisesti toimiva prosessori ei tarvitse ohjelmointia; tosin lähdekoodin avaaminen on mahdollista teidän niin halutessa. Järjestelmän hallintaprosessori varmistaa, että laite käynnistyy ja sammuu hallitusti ja tarjoaa vikasieto/diagnostiikkatilan, jossa perustoiminnot ovat käytettävissä CORTEX prosessorin hallinnassa emolevyn resurssien jakamisen mahdollistavan toteutuksen vuoksi. Normaalitoimintatilassa i.MX8 prosessori ja sen sovellus hallitsee emolevyn kaikkia resursseja suoraan ja kommunikoi hallintakontrollerin kanssa sarjaportin kautta NMEA-tyyppisen kaksisuuntaisen protokollan kautta.

DCore on integroitu kokonaisratkaisu, jolla asiakas voi toteuttaa ajoneuvokohtaisen informaatioratkaisun nopeasti ja tehokkaasti ilman ARM arkkitehtuuriin liittyvää selvitys- ja kehitystyötä. Open Source- ohjelmistomme ansiosta asiakas voi nopeasti itse toteuttaa IoT-sovelluksen QT-ympäristössä ja hallita sen lähdekoodia. Etuna on, että tietokonelaitteisto ja sitä tukeva ohjelmistoympäristö ovat yhteensopivia ja testattuja, kun ne ovat saman toimittajan kehittämiä.

Ota yhteyttä DealCompiin saadaksesi lisätietoja tuotteista ja palveluista.