Open source -ohjelmistoalusta

Deal Compin DCore on ajoneuvoon sijoitettu ohjelmisto- ja laitteisto­kokonaisuus, joka soveltuu vaativiin hajautettuihin IoT-pohjaisiin liikkuvan tieto­tekniikan eri tiedonkeruu- ja siirto­sovelluksiin.

DCoren ohjelmisto on LINUX Open Source-periaatteeseen pohjautuva skaalautuva IoT-ratkaisu, jolla sovellukset on helppo toteuttaa ilman raskasta laite­läheistä ohjelmointia. DCore sisältää laajan joukon hierarkisesti toteutettuja modulaarisia ohjelmistollisia kokonaisuuksia, joilla ajoneuvodata saadaan kerättyä, prosessoitua ja jaettua lisäarvo­sovelluksiin korkean tason abstraktilla kuvaustasolla. Kokonaisuuden keskiössä on toki kattava QT-tuki. Deal Comp voi tarjota syvällistä QT-järjestelmä­tukea monivuotisen kokemuksen ansiosta. Deal Comp osaamista ja resursseja hoitaa QT:hen liittyvää asiakastukea ja osallistumaan jatko­kehitystyöhön.

DCoren kokonaisuus sisältää i.MX8 ja NVIDIA ARM Linux-pohjaiset vakioidut EDGE-tietokone platformit, jota asiakas­kohtaisesti suunnitellussa ratkaisussa hyödynnetään. Kaikissa ajoneuvo­tietokoneissamme on ARM CORTEX M3 32-bittinen järjestelmähallinta- ja I/O prosessori. Tämä itsenäisesti toimiva prosessori ei tarvitse ohjelmointia; tosin lähdekoodin avaaminen on mahdollista teidän niin halutessa. Järjestelmän hallinta­prosessori varmistaa, että laite käynnistyy ja sammuu hallitusti ja tarjoaa vikasieto/­diagnostiikkatilan, jossa perustoiminnot ovat käytettävissä CORTEX prosessorin hallinnassa emolevyn resurssien jakamisen mahdollistavan toteutuksen vuoksi. Normaali­toimintatilassa i.MX8 prosessori ja sen sovellus hallitsee emolevyn kaikkia resursseja suoraan ja kommunikoi hallintakontrollerin kanssa sarjaportin kautta NMEA-tyyppisen kaksisuuntaisen protokollan kautta.

DCore on integroitu kokonaisratkaisu, jolla asiakas voi toteuttaa ajoneuvokohtaisen informaatio­ratkaisun nopeasti ja tehokkaasti ilman ARM arkkitehtuuriin liittyvää selvitys- ja kehitystyötä. Open Source- ohjelmistomme ansiosta asiakas voi nopeasti itse toteuttaa IoT-sovelluksen QT-ympäristössä ja hallita sen lähdekoodia. Etuna on, että tietokone­laitteisto ja sitä tukeva ohjelmisto­ympäristö ovat yhteensopivia ja testattuja, kun ne ovat saman toimittajan kehittämiä.

paikantaminen

Kiinnostuitko?